جامع دروس انسانی

40,000 تومان

توضیحات

مجموعه حاضر شامل ۱۲ نمونه سوال امتحانی و خلاصه دروس جامع از دروس زیر است:

 • تاریخ ۳
 • فلسفه
 • جامع شناسی ۳
 • جغرافیا ۳
 • علوم و فنون ادبی ۳
 • عربی, زبان قرآن ۳
 • دین و زندگی ۳
 • ریاضی و آمار ۳
 • فارسی ۳
 • نگارش ۳
 • مدیریت خانواده و سبک زندگی